Home      Behandelingen      Ontspanningstherapie en ademhalingstherapie
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Ontspanningstherapie en ademhalingstherapie
 
 
Ademhaling, ontspanning en lichaamsbewustwording
Ademhaling, ontspanning en lichaamsbewustwording vormen een soort drie-eenheid die elkaar beïnvloeden. Vandaar dat de behandeling meestal bestaat uit een combinatie van deze drie peilers.

De doelgroepen voor deze therapie zijn:
- patiënten met stressgerelateerde klachten
- patiënten met fysieke ademhalingsproblematiek (COPD patiënten)
- patiënten met een angststoornis (waarbij hyperventilatie kan optreden)

Per doelgroep kan het accent van de therapie anders liggen. Het hoofddoel van de behandeling is altijd het herstel van de zelfcontrole.

De ontspanningstherapie bestaat uit verschillende methodieken zoals b.v. simple relaxation, progressieve spierontspanning, autogene training (bewuste ontspanning) en actieve ontspanning waaruit door de therapeut een enkelvoudige keuze of combinatiekeuze gemaakt wordt, afhankelijk van de persoon en/of de aandoening. Verder wordt(indien nodig) veel aandacht besteed aan begeleiding en gedragsbeïnvloeding met het doel mogelijke onderliggende oorzaken aan te pakken.

De ademhalingstherapie richt zich op het aanleren van een juiste ademhalingstechniek. Indien nodig wordt ook aandacht besteed aan het leren ophoesten van slijm en daarmee vrijmaken en vrijhouden van de luchtwegen.

Middels training van het lichaamsbewustzijn leert men processen (b.v. de ademhaling, spanning/ontspanning, beweging) en lichaamshouding waar te nemen met het doel deze vervolgens te kunnen beïnvloeden.
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign by Glamfemme Design