Home      Behandelingen
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Behandelingen
 
 
De therapiëen die wij aanbieden in onze praktijk zijn:
 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie (Marsman methode)
 • Acupunctuur
 • Manuele lymfedrainage (oedeemtherapie)
 • Bekkenbodemtraining bij incontinentie
 • Zwangerschapstherapie
 • Spatadertherapie
 • Voetreflexzonemassage
 • Bindweefselmassage
 • Ontspanningstherapie en ademhalingstherapie
 
De eerste behandeling
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit.
Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u
bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.
 
Wanneer de screening uitwijst dat fysiotherapie van toepassing is, of wanneer u door een arts verwezen bent
dan vindt een uitgebreid onderzoek plaats. De fysiotherapeut vormt een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten,
door vragen te stellen en gerichte tests te doen. Op basis daarvan kan de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken veel fysiotherapeuten met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.
 
De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren over zijn bevindingen en het verloop van de behandeling, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.
 
Vervolg en einde behandeling
Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.
Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.
 
Ter ondersteuning van de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysiotechniek.
De fysiotherapeut geeft ook preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meest bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is het belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is.
Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.
 
Gedurende het verloop van de behandelperiode en aan het eind ervan zal de fysiotherapeut regelmatig samen met u
evalueren of de doelen van het behandelplan gehaald worden. Of dat die misschien moeten worden bijgesteld. De resultaten van die evaluaties worden opgetekend in het patiëntdossier en zijn de basis voor de rapportage naar de arts.
    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign by Glamfemme Design