Home      Tarieven      Betalingsvoorwaarden
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Betalingsvoorwaarden
 
 
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt
    en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te  worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden,
    zullen in rekening worden gebracht.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van
    deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen
    te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,
    komen ten laste van de patiënt/cliënt.
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webdesign by Glamfemme Design